13th April 1996

Along Different Lines
Antwerpen Docks & Noord Yard

Locos Used SNCB: 7001, 8274 & 8275
Stock Used 21026+21023+21017+21012

Route :

Loco(s) Route
7001 (1) Antwerpen Berchem Y Antwerpen Oost - Schijnpoort Yard Antwerpen Noorderdokken Y Schijn - Antwerpen Noord Bundel D Y Muisbroek Antwerpen Noord Bundel C2 Y Kruiske Lillo Antwerpen Noord bundel B1
8274 + 8275 (2) Antwerpen Noord bundel B1 Y Walenhoek Y Stabroek Antwerpen DS Zandvliet
7001 (1) Antwerpen DS Zandvliet Y Berendrecht Antwerpen DS Berendrecht Y Lillo Antwerpen Noord bundel B1
8274 + 8275 (2) Antwerpen Noord bundel B1 Y Kruiske Y Oorderen Y Muisbroek Y Ekerse Dijk Y Noorderlan - Y Leopold Antwerpen DS Rhodesie
7001 (1) Antwerpen DS Rhodesie Y Leopold Y Ford Belgische Basis Antwerpen DS Far West
8274 + 8275 (2) Antwerpen DS Far West Belgische Basis Y Ford Y Leopold Antwerpen DS Angola (3)
7001 (1) Antwerpen DS Angola Y Leopold Y Ford Y Oostermeel - Groenland
8274 + 8275 (2) Groenland Y Amerika Ijsland Petrol Y Kruisschons Y Maestoof Y Bayer Y Lillobrug
7001 (1) Y Lillobrug Y Bayer Line 221
8274 + 8275 (2) Line 221 Y Bayer Y Wittemolen Line 223
7001 (1)

Line 223 Y Lillobrug Y Berliwal Antwerpen Noord bundel B1 bundel B2 bundel B3 bundel C1 - bundel C2 Y Berliwal Y Lillobrug Y Bayer Line 221

8274 + 8275 (2) Line 221 Y Bayer Y Wittemolen Oudendijk Terminal Y Oudendijk Line 223A Y Niewland - Antwerpen DS BASF Y Stabroek Y Walenhoek Antwerpen Noord bundel B3 bundel C1 bundel C2 Y Kruiske Y Oorderen Y Muisbroek bundel D Y Schijn Y Driehoekstraat Y St. Mariaburg Kapellen (loop)
7001 (1) Kapellen (loop) Ekeren Antwerpen Noorderdokken - Schijnpoort
8274 + 8275 (2) Schijnpoort Antwerpen Dam Depot
7001 (1) Antwerpen Dam Depot Y Holland Y Antwerpen Oost - Antwerpen Berchem

Notes :
(1) 8274 + 8275 on rear.
(2) 7001 on rear.
(3) Was booked to visit West Siberie, but did not.

Source : Janet Cottrell

Timings (Booked & Actual)
(from Janet Cotrell)

Location Booked Booked
Antwerpen Berchem 08.36d 08.39
Y Noord Berchem 08/37 ?
Y Antwerpen Oost 08/38 ?
Antwerpen Schijnpoort 08/41 ?
Y Holland 08/48 ?
via bundel Q
Luchtbal blok 8 08/53 ?
Y Driehoekstraat 08/55 ?
Y Schijn 08/57 ?
Antwerpen Noord bundel D 08.59a ~ 09.15d 09.06 ~ 09.14
Bundel C2 09/18 ?
Y Kruiske 09/20 09/21
Lillo 09.27a ~ 09.29d 09.28 ~ 09.31
Antwerpen Noord bundel B1 09.38a ~ 09.42d 09.36 ~ 09.41
Y Walenhoek 09/48 09/46
Y Stabroek 09/49 09/48
Antwerpen DS Zandvliet 08.58a ~ 10.03d 09.59 ~ 10.03
Antwerpen DS Berendrecht 10/13 10/14
Antwerpen Noord bundel B1 10.29a ~ 10.36d 10.28 ~ 10.31
Y Kruiske 10/46 ?
Y Oorderen 10/48 10/38
Y Muisbroek 10/50 10/40
Y Ekerse Dijk 10/52 10/42
Blok 6 10/58 ?
Antwerpen DS Rhodesie 11.06a ~ 11.12d 10.50 ~ 11.00
Antwerpen DS Far West 11.32a ~ 11.42d 11.16 ~ 11.32
Antwerpen DS Angola 12.02a ~ 12.12d 11.51 ~ 11.59
West Siberie 12.32a ~ 12.42d DIV
Groenland 12.52a ~ 13.00d 12.23 ~ 12.43
Ijsland 13/21 12/58
Petrol 13.37a ~ 13.45d 13.10 ~ 13.18
Y Beyer 13/54 ?
Y Wittemolen 14.25a ~ 14.40d ?
Y Lillobrug 14/42 14/07
Antwerpen Noord bundel B1 14/52 14/20
Bundel B2 14/56 14/24
Bundel B3 15/00 14/29
Bundel C1 15/05 14/32
via Westertak
Blok 9 15/07 ?
Antwerpen Noord G9/H9 15.09a ~ 15.10d 14/39
Y Berival 15/15 14/45
Y Lillobrug 15/23 14/50
Antwerpen DS Oudendijk 15/34 15.29a ~ 15.43d
Antwerpen DS BASF 15p52a ~ 16p05d ?
Y Walenhoek 16/3 017/09
via line 11
Blok 10 16/35 17/13
Bundel B3 16/44 17/15
Bundel C1 16/52 17/18

via Westertak

Blok G9/H9 17/02 17/23
Y Kruiske 17/05 ?
Y Oorderen 17/07 17/26
Y Muisbroek 17/09 17/28
Y Schijn 17/16 17/35
via bundel D
Y Driehoekstraat 17/18 17/40
Y St Mariaburg 17/21 17/52
Kappellen 17.24a ~ 17.33d 17.57 ~ 18.03
Y St Mariaburg 17/36 ?
Luchtbal Blok 8 17/39 18/11
Y Holland 17/44 18/16
Antwerpen Schijnpoort 17.46a ~ 17.49d 18.17 ~ 18.21
WDT Antwerpen Dam 17.55a ~ 18.42d 18.27 ~ 19.10
Antwerpen Schijnpoort 18/49 ?
via bundel Car-Wash
Y Antwerpen Oost 18/53 19/25
Y Noord Berchem 18/55 19/26
Antwerpen Berchem 18.56a 19.27


Back to "The Railtour Files"